St. Sebastianus Margraten

Inleiding

Schutterij St. Sebastianus is ontstaan in 1541 en heeft een glansrijke geschiedenis. Deze glansrijke geschiedenis komt duidelijk naar voren in de schutterij. De eerste brief van de schutterij dateert van 1550. Hierin staat de traditie van het jaarlijkse koningsschieten beschreven. Het koningsschieten wordt nog steeds volgens traditie gedaan zoals in de eerst brief staat geschreven.

Zo is op de site van schutterij St. Sebastianus zelfs een boekje te vinden uit 1954 over het Oud-Limburgs Schuttersfeest, dat in Margraten georganiseerd werd. Aan dit evenement namen maar liefst 141 verenigingen deel. Toen al stond de Margratense gemeenschap achter haar schutten, zoals blijkt uit het boekje.

Aanbod

Schutterij St. Sebastianus is er voor hem en haar en natuurlijk ook voor de jeugd. Daarnaast is het ook een zeer hechte vereniging. De schutterij ligt al eeuwen verankerd in deze gemeente en heeft daardoor ook zeer oude gebruiken. Tijdens het jaarlijkse koningsschieten op Hemelvaartsdag kunnen alle leden en inwoners van Margraten meedoen. Toch zijn er ook nieuwe gebruiken in de schutterij St. Sebastianus, namelijk de jaarlijkse familiedag en het wekelijkse oefenschieten in het zomerseizoen.

Schutterij St. Sebastianus heeft ook een drumband. De drumband is een leuke en hechte groep, die elke vrijdagavond tussen 19.00 uur en 21.00 uur repeteert in gemeenschapszaal Oos Heim te Margraten. Leden van de drumband mogen ook meeschieten bij de schutterij.

Lijkt het je leuk om een keer te gaan kijken of wil je graag lid worden? Vul het aanmeldformulier in of stuur een mailtje naar schutterij St. Sebastianus.

Contact