St. Cecilia Mheer

St. Cecilia Mheer

Inleiding

De vereniging werd opgericht in 1821 na een woordenwisseling tussen leden van de Jonkheid van Mheer en muzikanten uit St. Martensvoeren. Thans staat de harmonie te boek als de oudste harmonie van Nederland.

Vóór 1821 werd regelmatig gebruik gemaakt van muzikanten uit de Belgische grensstreek om dorpsgebeurtenissen muzikaal bij te luisteren. Zo ook op processiezondag 24 juni 1821. Die dag werd de processie afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. De muzikanten wilden echter toch betaald worden, wat in slechte aarde viel bij de bewoners van Mheer. Na lang overleg werd het besluit genomen zelf een muziekvereniging op te richten. Mheer kreeg daardoor als eerste plaats in de regio een eigen harmonie.

Aanbod

Het orkest is een traditioneel symphonish harmonieorkest. Het bestaat uit ongeveer 75 muzikanten. Het orkest speelt uiteenlopende stijlen van muziek, van symphoniën tot marsen, van koralen tot lichte muziek.

Koninklijke Harmonie St. Cecilia Mheer komt uit in de eerste divisie.

De drumband:

Als drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia fungeerde jarenlang een gezamenlijke drumband van Schutterij St. Sebastianus en Koninklijke Harmonie St. Cecilia. Pas in 1973 werd de drumband als onderdeel van de harmonie geïnstalleerd. Het aantal leden bedroeg destijds 12.

Deze drumband heeft jarenlang gefunctioneerd als begeleiding bij met name het straatgebeuren, het naar buiten treden van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia

De stimulerende kracht van de instructeur en het grote enthousiasme van alle leden hebben erin geresulteerd, dat de drumband van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia op dit moment weer een drumband met spirit is. Het huidige doel is voornamelijk optreden bij buitenactiviteiten zoals Processie, Koningsvogelschieten, openluchtconcert e.a., in de meeste gevallen samen met de harmonie. Daarnaast deelnemen aan activiteiten van de Muziekfederatie Limburg Zuid West, met name het drumbandfestival en de marswedstrijden.

Contact