St. Antoniuskoor

Aanbod

Het kerkelijk gemengd koor draagt de naam van H. Antonius abt die in onze parochie bijzonder vereerd wordt. Zijn feestdag 17 is januari (winterkermis). Op die dag wordt er brood gezegend voor mens en dier. (vooral voor het vee). Vroeger kwamen er veel pelgrims naar Bemelen om brood te laten zegenen.

Het St. Antoniuskoor werd 50 jaar geleden opgericht. De naam van het koor herinnert ook aan de eerste dirigent pater Antoon Bouchier.

Het koor telt 24 leden en staat onder leiding van Nic Hermans en bestaat uit 5 bas/4 tenor/9 alt/6 sopraan. De begeleiding op het orgel of piano wordt verzorgd door Miel Cornips.

De repetities vinden plaats in de kerk op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Het doel is het opluisteren erediensten op zaterdagavond. We willen de mensen de kracht en de vreugde laten ervaren van het samen geloven in de liturgie en van de dienstbaarheid aan wie kwetsbaar is.

 

We zingen over het algemeen de eerste zaterdag van de maand als gemengd koor; de overige zaterdagen zingen de dames. Maar wanneer er in een maand feestdagen zijn kan de volgorde veranderen. Naast de eerste zaterdagen van de maand wordt er als gemengd koor gezongen op alle feestdagen zoals: De zaterdag rond de feestdag van Palmzaterdag, Goede Vrijdag, Paaswake, Pinksterzaterdag, de processiezondag na Pinksteren, zaterdag voor het feest van Allerheiligen en Kerstavond.

 

In de week voor Kerstmis geven we een kerstconcert. Wanneer daarvoor gevraagd zingt het koor bij huwelijken/begrafenissen en/of andere gelegenheden. Het koor neemt deel aan de Gemeentelijke Korendag Eijsden-Margraten, waarbij 1 x per 2 jaar acte de presence gegeven wordt.Af en toe vindt er een uitwisseling plaats met een andere parochie.

Het koor heeft een repertoire in een aantal talen en afkomstig uit diverse tradities. Ten behoeve van de concerten studeert het koor ook niet-kerkelijke muziek in.

Het met elkaar musiceren schept een band waardoor het naast ‘hard werken’ ook heel gezellig is. Het koor herkent zich in de woorden Goethe: Da wo man singt, da lasst Euch nieder. Denn böse Menschen haben keine Lieder.

Het koor verwelkomt graag nieuwe leden.

 

Gemengd kerkelijk zangkoor onder leiding van Dhr. Nic. Hermans.

 

Contact

St. Antoniuskoor

M. Cornips-Brouwers

Sleutelweg 28
6268NL Bemelen