Sportakkoord

Inleiding

Zoveel mogelijk inwoners van Eijsden-Margraten laten sporten en bewegen, waar iedereen mee doet en waar vitale verenigingen een belangrijke bijdrage leveren. Aandacht voor een gezonde leefstijl ook onder onze jongste inwoners. Dat is de insteek en ambitie van het lokaal sportakkoord in Eijsden-Margraten.

In navolging van het Nationale Sportakkoord geven we invulling aan onze dromen en ambities in Eijsden-Margraten. Dit vertalen we naar een concreet sport- en beweegakkoord met draagvlak van vele lokale organisaties. Doe jij ook mee? 

Aanbod

We zijn samen aan de slag! Op 21 augustus zijn we gestart met een werksessie met de Sportraad en gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Hieruit kwamen een hoop ambities, dromen en doelen tot stand. In opvolging hiervan zijn we op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus samen met enthousiaste sportverenigingen, sportaanbieders en inwoners samen gekomen. Sportformateur Roy Simons trapte de avond af met een voorbeschouwing vol kansen, ontwikkelingen en mogelijkheden die het lokale sportakkoord biedt. Daarna was het de beurt aan de aanwezigen. Zij gingen in groepen met elkaar aan de slag met hun dromen en ambities voor de sport en bewegen in Eijsden-Margraten. Want iedereen aan het bewegen, dat willen we allemaal!

 Kijk voor meer informatie op: https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/.

We zijn al goed bezig in Eijsden-Margraten! Kijk alvast op: http://www.sportakkoordeijsdenmargraten.nl/.

Contact

Sportraad en gemeente Eijsden-Margraten

Nadine Kolbusz