Sint Barbara Scheulder

Aanbod

We zijn een gemengd zangkoor met 13 actieve leden verdeeld over:
• 3 sopranen

• 4 alten

• 3 tenoren en

• 2 bassen

We repeteren elke dinsdagavond in het gemeenschapshuis van 20.00-21.45 uur.

Ons doel? Door zingen, samen zijn.

Tijdens de repetities wordt gewerkt aan een liedrepertoire voor de kerkdiensten én aan een afwisselend repertoire voor allerlei gelegenheden zoals;

 

• Meezingconcerten voor ouderen

• Zondag van Scheulder (presentatie op verschillende locaties)
• Zomerkriebels concert met gastvereniging op een van de mooie
  binnenplaatsen van onze boerenhoeven in Scheulder.

• Carnavals(meezing)concert tijdens de seniorenmiddag

• Kerstconcert (vaak in samenwerking met een bevriend koor en/of instrumentaal ensemble)

• Deelname aan de korendag van de gemeente Eijsden-Margraten

 

Elke 1ste zondag van de maand verzorgen wij een dienst in de kerk van onze parochie. Als in die maand ook een kerkelijkhoogfeest is (Pasen, Pinksteren bijv.) dan verschuift de viering van de 1ste zondag daarheen.

Ook luistert ons koor vieringen op voor doop, huwelijk, jubilea en overlijden, in en buiten onze parochie.

Contact

Kerkelijk zangkoor Sint Barbara

M Dullens

Scheulder