Mannenkoor Sint Cecilia

Aanbod

Het Kerkelijk Mannenkoor St. Cecilia, – bij de geboren en/of getogen Bemelenaren beter bekend als “de Zank”, is met grote voorsprong de oudste vereniging in Bemelen. In 2010 mocht het gezelschap haar 125 jarig jubileum vieren. Het koor stelt zich volgens de meest recente statuten geheel in dienst van de liturgie van de wekelijkse zondagse hoogmis en van de grote feestdagen, en het opluisteren van andere kerkelijke diensten in de parochie van de H. Laurentius te Bemelen, zoals processies en begrafenissen. Dat betekent dus dat het koor zich ook niet beschikbaar meer stelt om feesten op te luisteren. Behalve dan die van haarzelf. 

De Zank heeft tegenwoordig een hoofdzakelijk traditioneel kerkelijk repertoire. Elke zondagmorgen wordt nog steeds de Hoogmis gezongen in het Latijn, de officiële taal van de westerse Katholieke kerk. Incluis de Gregoriaanse wisselende gezangen, waarvan tekst en muziek veelal al sinds de vroege middeleeuwen vastliggen. Dit is vrijwel uniek in de regio waar het Latijn het in de meeste parochies heeft moeten afleggen tegen liederen in de volkstaal. Komt U zich ’s zondags gerust overtuigen van de schoonheid van het Gregoriaans.
Na de repetitie beleeft het koor zijn “Happy Hours” in de Baskuul met een goed gesprek en het daarbij behorende lessen van de daarvóór opgelopen dorst. Het koor heeft een lange traditie opgebouwd met jaarlijkse uitjes, die nog steeds een groot succes blijken. Terwijl daarbij vroeger alleen de mannen op stap gingen, mogen sinds de zestiger jaren ook de dames mee. 
Waren vroeger bedevaartsoorden en Mariaheiligdommen vaak einddoel van het reisje, tegenwoordig zijn de aanleidingen voor een uitstapje eerder van wereldlijke aard, zoals de Floriade in 2012.

 

Lijkt u het leuk om mee te zingen in dit mannenkoor, neem dan contact met ons op m.b.v. de onderstaande gegevens.

Contact

Mannenkoor Sint Cecilia

sint Laurentiusstraat 14
6268 NJ Bemelen